Korea

golgusa

Army of Monk

The fighting, silent warrior-monk draws me closer.